Vårt säkerhetsarbete

DSC_0551.jpg

På Kungsbygget arbetar vi systematiskt med säkerhet på alla nivåer. Nedan kan ni läsa om hur vi arbetar,

Vi är medlemmar i ERCA (European Rope Course Association) samt branschorganisationen Sveriges Höghöjdsbanor.

Aktiviteterna är invigningsgodkända av tredje part (Inaugural inspection EN 15567:1).

Aktiviteterna kontrolleras dagligen med fördjupade kontroller 3 gånger per år samt en årlig återkommande inspektion av tredje part (Periodical inspection EN 15567:1).

Rodelbanan inspekteras även den dagligen. Skidliften till rodelbanan besiktigas varje år av godkänt ackrediteringsföretag.

Lastbilar för transport är kontrollbesiktigade samt dagligen inspekterade. Ett nödstoppssystem samt kamerasystem är installerat i varje lastbil vid händelse av olycka.

Vi arbetar med ett internt utbildningsprogram med riskanalyser, räddningsplaner, rutiner, dagliga säkerhetskontroller och periodiska kontroller.

Personalen utbildas enligt ett instegsprogram. Alla medarbetare börjar i grön kategori, utbildas vidare till blå kategori och slutligen röd kategori. Personal som arbetar med daglig besiktning utbildas ytterligare till svart kategori. All personal som arbetar på hög höjd har certifikat Fallskydd Grund.

Särskilt utbildad personal är tränade för räddningsaktioner med certifikat Räddning Avancerad samt Rope Access utbildning SPRAT L1.

All personal är utbildade i HLR samt hjärtstartare. Vår sjukvårdsansvariga personal är dessutom utbildade i Första Hjälpen hos SLAO. På området finns ett förbandsrum där vi kan ta hand om enklare skador.

Inspection certificate.jpg
Z0842 Kungsbygget periodical 2018.jpg